Consumenten Basisadministratie 3.0

Eén van de oudste en meest gebruikte diensten van CDDN is de Consumenten Basisadministratie. Je kunt gerust stellen dat dit de backbone is van alles wat we voor onze klanten doen. In het komende kwartaal presenteren we een belangrijke update van de community: we gaan van 2.0 naar versie 3.0. Dat betekent dat alle kennis nog veiliger en slimmer tussen de deelnemers wordt verdeeld. En daar plukken alle deelnemers de vruchten van.

 

In de Consumenten Basisadministratie van CDDN staan van veel bedrijven en organisaties klantgegevens opgeslagen. In totaal gaat het om meer dan honderd miljoen records. Om al die gegevens continu compleet en actueel te houden, worden ze continu gecontroleerd, gecorrigeerd en aangevuld. Hierbij valideren we alleen de “NATEGIS”-gegevens, dus naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, initialen en sekse. Concurrentiegevoelige informatie wordt niet gedeeld.

 

“Meer dan een database is onze Consumenten Basisadministratie een proces”, stelt CDDN-oprichter en CTO Peter van Kooten. “Het is een een onafhankelijk platform waarop bedrijven anoniem onderling kennis delen over wijzigingen van hun klantgegevens. Natuurlijk allemaal in lijn met de privacywetgeving.”

Voor deelnemers aan de community valideert CDDN maandelijks meer dan 100 miljoen

Nederlandse en Belgische klantrecords. Dat is belangrijk voor ze, want bedrijven zijn wettelijk verplicht om opgeslagen klantdata actueel en accuraat te houden. Ons platform maakt voldoen aan deze wetgeving makkelijker.

 

Hoe werkt het?

Door de innige samenwerking met het bedrijfsleven kent de Consumenten Basisadministratie bijna alle economisch actieve inwoners van Nederland en België. Geven zij aan één van de deelnemende bedrijven een wijziging door? Dan worden de andere deelnemers daarvan op de hoogte gebracht. Tenminste, als die ook een klantrelatie hebben met die bepaalde consument. Iedere deelnemer vervolgens zelf bepalen welke klant gevraagd moet worden naar zijn actuele gegevens.

Alle mutaties in de community-database worden meerdere keren per dag tussen alle aangesloten CDDN-partners uitgewisseld. Verandert er bijvoorbeeld iets in de klantgegevens van community-lid A dan gaat er volledig geautomatiseerd een bericht naar de andere community-leden met de melding dat er een wijziging heeft plaatsgevonden. Op die manier houden alle community-leden hun eigen klantgegevens continu up-to-date en wordt bij verschillende bedrijven en organisaties gecheckt of de klantgegevens van een bepaald persoon nog overeenkomen.

 

Waarom naar 3.0?

De belangrijkste verandering die we in het komende kwartaal gaan uitrollen is dat de Consumenten Basisadministratie niet meer op de servers van CDDN draait, maar lokaal bij alle deelnemers zelf. Data gaat de deur dus niet meer uit! Er komen straks geen menselijke handelingen meer aan te pas, wat de community nog veiliger maakt.