De noodzaak van consumentenvertrouwen in een datagedreven samenleving

Consumentenvertrouwen en veiligheid zijn onmisbaar voor een goed functionerende datagedreven samenleving. Dat laten de resultaten zien van de DDMA Privacy Monitor 2021. Nederlanders worden steeds positiever over het uitwisselen van hun gegevens met organisaties. Steeds meer mensen begrijpen waarom organisaties om hun gegevens vragen: voor het verbeteren van hun toekomstige dienstverlening of om hun marketing effectiever in te zetten. Voor organisaties is het dus steeds belangrijker om te zorgen voor een schoon en actueel klantenbestand. 

De DDMA Privacy Monitor laat zien dat de helft van de ondervraagde consumenten meer is gaan nadenken over het delen van hun gegevens, terwijl het aantal mensen dat zich zorgen maakt om privacy de afgelopen twee jaar niet is toegenomen. Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die minder goed op de hoogte zijn van de AVG, zich meer zorgen maken over privacy en minder bereid zijn gegevens te delen. Het groeiende bewustzijn bij consumenten is dus nodig zodat ze goed geïnformeerde keuzes kunnen maken over het wel of niet delen van hun gegevens. 

Vertrouwen is de doorslaggevende factor

Vertrouwen in een organisatie is voor consumenten veruit de belangrijkste factor waarop zij bepalen of ze persoonlijke informatie willen delen of niet. Factoren die hieraan bijdragen zijn a) duidelijkheid over hoe de organisatie omgaat met data, b) of het bedrijf een keurmerk heeft dat aangeeft dat zij goed omgaan met data, en c) de bekendheid van een organisatie. Hierbij genieten artsen, ziekenhuizen, banken en overheidsinstanties het meeste vertrouwen, hoewel een lek zoals bij de GGD daar geen positieve rol in zal spelen. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het vertrouwen in online diensten dit jaar sterk is toegenomen.

Consumenten willen controle over eigen gegevens

Of mensen hun gegevens willen delen is dus sterk afhankelijk van de manier waarop organisaties met data omgaan. Consumenten willen weten hoe veilig hun gegevens zijn en waarom zij bepaalde gegevens moeten delen. Hier hebben consumenten niet altijd goed zicht op. De Consumenten Basis Administratie (CBA) gaat hier in de toekomst bij helpen. Dit platform zorgt ervoor dat consumenten zelf in de hand hebben welke persoonlijke gegevens zij beschikbaar stellen en waarvoor deze gegevens gebruikt mogen worden. De consument identificeert zich bij CDDN via iDIN waarna diegene een overzicht ontvangt van de informatie die bedrijven hebben opgeslagen. Bovendien kunnen consumenten met behulp van de toekomstige Community 3.0 App met één druk op de knop op een veilige manier hun gegevens inzien en bepalen wat vergeten of aangepast moet worden. Op deze manier krijgt de consument veel meer inzicht en controle over hun gegevens bij bedrijven en hebben zij de mogelijkheid om actief gebruik te maken van hun AVG-privacyrechten.

AVG-proof zonder extra inspanningen 

Als ISO 27001 gecertificeerde organisatie biedt CDDN met het CBA platform transparantie aan consumenten. Bovendien ontlast het platform het bedrijfsleven bij het afhandelen van inzageverzoeken. Onderlinge kennisuitwisseling over wijzigingen van klantgegevens gebeurt namelijk volledig zelfstandig door slimme technologie. Er vindt tijdens dit proces geen data uitwisseling plaats en alles is in lijn met de privacywetgeving. Met een aansluiting op het CBA is jouw organisatie altijd verzekerd van schone, gevalideerde en up-to-date klantdata.  

Voor meer informatie over de Consumenten Basis Administratie of het managen en optimaliseren van uw klantdata neemt u contact op met CDDN via 088 – 835 70 00 of info@cddn.nl.