Ongerichte reclame voor online kansspelaanbieders wordt verboden. Wat kan nog wel?

Per 1 juli 2023 is het voor online kansspelaanbieders verboden om nog ongerichte reclame te maken voor hun diensten. Het verbod moet kwetsbare groepen, waaronder jongeren, beter beschermen tegen het risico op kansspelverslaving. CDDN kan online kansspelaanbieders helpen om op een legale manier hun diensten onder de aandacht te blijven brengen.

Sinds 1 oktober 2021 zijn online kansspelen gereguleerd en daarmee legaal door de Wet kansspelen op afstand. Het opengaan van deze nieuwe markt leidde tot een grote toename aan zogenoemde ongerichte reclame voor online kansspelen. Kwetsbare groepen kregen daardoor ongewild veel reclame te zien voor dit risicovolle product. Om deze groepen en met name jongeren te beschermen verbood minister Weerwind voor Rechtsbescherming per 30 juni 2022 al de inzet van rolmodellen in reclames voor risicovolle kansspelen. Om die bescherming verder te waarborgen volgt nu een breder verbod, namelijk op ongerichte reclame voor online kansspelen.

Reclame die sinds 1 juli verboden is, zijn radio- en tv-commercials en billboards op straat. Ook sponsoring voor online kansspelen, bijvoorbeeld van tv-programma’s of sportclubs, vallen straks, na een overgangstermijn, onder het verbod.

Reclame via internet, zoals sociale media, gerichte advertenties, directe mailings en televisie op aanvraag blijft toegestaan onder strenge voorwaarden. Kansspelaanbieders moeten actief voorkomen dat de reclame jongeren onder 24 jaar of andere kwetsbare groepen bereikt. Daarnaast moet worden aangetoond dat minstens 95% van de reclame personen heeft bereikt die 24 jaar of ouder was. Daar waar reclame wordt getoond, moeten mensen kunnen aangeven de reclame niet te willen zien.

 

Gevolgen

Het verbod zal grote gevolgen hebben, zowel positief als negatief. Een van de belangrijkste gevolgen is dat online kansspelaanbieders zich moeten aanpassen aan nieuwe marketingstrategieën. Voorheen konden ze advertenties breed verspreiden, gericht op een zo groot mogelijk publiek. Nu moeten ze echter hun reclame-uitingen sterk beperken en meer gericht adverteren. Dat zal leiden tot een verschuiving van massamarketing naar specifiekere targetingmethoden, zoals het benaderen van bestaande klanten en het gebruiken van data-analyse om potentiële gokkers te identificeren. Deze verandering kan ervoor zorgen dat online kansspelaanbieders efficiënter worden in hun marketingstrategieën, maar kan tegelijkertijd leiden tot een intensivering van de concurrentie om de aandacht van potentiële klanten te trekken.

 

Andere vormen van marketing

Een ander gevolg van het verbod is dat online kansspelaanbieders meer moeten investeren in andere vormen van marketing, zoals contentmarketing en influencermarketing. Door waardevolle en relevante content te bieden, proberen ze de aandacht van potentiële gokkers te trekken zonder direct reclame te maken voor hun diensten. Dit vereist een creatievere aanpak van de marketingteams en een beter begrip van de behoeften en interesses van de doelgroep. Hoewel dit tot op zekere hoogte een positief effect kan hebben, kan het ook leiden tot een oververzadiging van gesponsorde content en een gebrek aan transparantie over de commerciële belangen achter dergelijke content.

 

Langdurige relaties

Ook zullen online kansspelaanbieders zich meer moeten gaan richten op het behouden van bestaande klanten in plaats van nieuwe klanten aan te trekken. Aangezien het moeilijker is geworden om nieuwe klanten te bereiken, ligt de focus nu op het bieden van een uitstekende gebruikerservaring en het opbouwen van langdurige relaties met bestaande spelers. Dit kan positieve effecten hebben, zoals het verminderen van gokverslavingen en het beschermen van kwetsbare groepen. Aan de andere kant kan het ook leiden tot een verminderde innovatie in de sector, aangezien de aandacht meer gericht is op het behouden van bestaande klanten in plaats van het aantrekken van nieuwe.

 

Minder zichtbaar

Gokbedrijven zullen hoe dan ook minder zichtbaar worden in de openbare ruimte. Voorheen waren ze prominent aanwezig in de media en op verschillende platforms. Nu moeten ze echter op zoek naar alternatieve manieren om hun merk te promoten en naamsbekendheid te vergroten. Dit kan een uitdaging zijn, vooral voor nieuwe spelers op de markt, die vaak afhankelijk waren van reclame om hun bedrijf te laten groeien. Het gebrek aan zichtbaarheid kan ook leiden tot een verlies van concurrentiekracht ten opzichte van illegale en niet-gereguleerde aanbieders, die zich niet aan dezelfde regels hoeven te houden.

 

Wat mag nog wel?

Affiliate marketing kan voor online casino’s een goede manier zijn om om te gaan met het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelaanbieders. CDDN heeft veel ervaring met deze vorm van klantenbinding en kan kansspelaanbieders ondersteunen bij het opzetten van een campagne. Dat heeft een aantal voordelen.

Gerichte marketing: met affiliate marketing kunnen online casino’s samenwerken met specifieke websites, influencers of contentmakers die al een relevante doelgroep hebben. Door samen te werken met partners die zich richten op specifieke niches of interessegebieden, kunnen online casino’s hun boodschap effectief overbrengen naar een doelgroep die geïnteresseerd is in kansspelen.

Transparantie en vertrouwen: affiliate marketing kan ook helpen bij het opbouwen van vertrouwen bij potentiële klanten. Door samen te werken met betrouwbare partners die waardevolle content bieden, kunnen online casino’s hun geloofwaardigheid vergroten. Affiliate partners kunnen bijvoorbeeld gedetailleerde recensies, gidsen of artikelen produceren die de spelervaring, bonussen, veiligheid en verantwoord spelen benadrukken. Dit draagt bij aan een transparante benadering en vergroot het vertrouwen van potentiële klanten in het online casino.

Kostenbesparing: affiliate marketing kan ook kosteneffectief zijn voor online casino’s. In plaats van te investeren in brede en dure reclamecampagnes, betalen ze een commissie aan affiliate partners op basis van de gegenereerde leads of daadwerkelijke klanten. Dit stelt online casino’s in staat om hun marketingbudget efficiënter te gebruiken en specifieke doelgroepen te bereiken zonder enorme advertentiekosten. Het stelt hen ook in staat om de effectiviteit van hun marketinginspanningen beter te meten en de ROI te optimaliseren.

Wet- en regelgeving naleven: niet onbelangrijk. Affiliate marketing kan online casino’s helpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot kansspelreclame. Door samen te werken met geselecteerde partners kunnen ze ervoor zorgen dat hun marketinginspanningen voldoen aan de beperkingen en richtlijnen van het verbod op ongerichte reclame.

Affiliate marketing kan dus voordelen bieden voor online casino’s. Daarbij is het echter essentieel dat online casino’s samenwerken met betrouwbare en ethische partners om ervoor te zorgen dat de marketinginspanningen verantwoord en compliant blijven.