‘Verhoog de kwaliteit van uw telemarketing-leads’

Sinds de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de regels voor telemarketing heeft aangescherpt is het nog belangrijker dat de kwaliteit van uw leads zo hoog mogelijk is. CDDN helpt bedrijven om die kwaliteit flink op te schroeven. Dat is in ieders voordeel; want hoe beter de kwaliteit van de belgegevens, des te minder irritatie bij de consument. Daarbij verbetert dit de effectiviteit van de belpogingen. Meteen bij een eerste belpoging bij de juiste persoon uitkomen, betekent minder beluren en een efficiënter bereik van klanten en prospects.

Belangrijkste aanscherping van de regels voor telemarketing is dat consumenten niet meer ongevraagd gebeld mogen worden. De verandering in de Telecommunicatiewet kwam niet uit het niets. Het aantal klachten over ongewenste verkooptelefoontjes van telemarketeers is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat bleek uit onderzoek van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Tegenwoordig moet een natuurlijk persoon nadrukkelijk zelf actie ondernemen om in een bellijst opgenomen te worden. Daarnaast moet een telemarketeer kunnen aantonen dat de natuurlijke persoon bewust en vrijwillig toestemming heeft gegeven om gebeld te worden.

Het opt-in-systeem vervangt met de wetswijziging het eerdere opt-out-systeem. Telemarketingbedrijven en -organisaties mogen niet meer ongevraagd naar natuurlijke personen bellen. Telemarketing met commerciële, charitatieve en ideële doeleinden is wel toegestaan, maar alleen als een natuurlijk persoon daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als er sprake is van een klantrelatie. Die klantrelatie mag tot 3 jaar geleden zijn.

NATEGIS

Sindsdien is het dus van groot belang dat de bellijsten up-to-date en van goede kwaliteit zijn. Per ongeluk de verkeerde persoon bellen kan vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan al dan niet verkeerd ingevulde gegevens die niet met elkaar overeenstemmen, zoals een naam en een telefoonnummer of een verkeerd adres bij de betreffende persoon.

Voor CDDN is het core business om opgeslagen klanten gegevens actueel en accuraat te houden (Artikel 6 AVG) en door middel van een unieke samenwerking met het bedrijfsleven worden klantgegevens in 98% van de gevallen gevalideerd op correctheid. Daarmee verbeteren we dagelijks de kwaliteit van telemarketing prospects.

CDDN is met een in eigen huis ontwikkelde methode in staat om alle verzamelde gegevens in iedere combinatie (tot 32.000 beslisregels) te controleren. CDDN noemt dit de zogenaamde NATEGIS code. Die bestaat uit de volgende gegevens: 

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Email adres (1=N)
 • Geboortedatum
 • Initialen
 • Sexe code

Deze informatie is bij ons voorzien van een datumaanduiding waarop voor het laatst contact is geweest met de betreffende persoon. De NATEGIS code wordt gebruikt in de communicatie met de honderden bedrijven die deelnemen aan onze Consumenten Basis Administratie (CBA) en door middel van het weglaten van letters in deze code, is duidelijk wat gecontroleerd is en wat niet.

Dat betekent dat een aangeleverd record met bijvoorbeeld een voornaam, achternaam, adres en mobiel nummer gecontroleerd kan worden op NAT. Blijkt het adres niet overeen te komen met de naam op het adres, dan krijgt de aanvrager de code N_T retour wat aanduidt dat het adres niet bij de persoon hoort, maar wel het mobiele nummer.

Voor een optimale controle geldt dat hoe meer gegevens aangeleverd worden voor de controle (NATEGIS), des te beter is de controle uit te voeren.

CDDN valideert voor grote PSP’s en online retailers (met volumes boven 150.000 controles per maand) en daaruit blijkt dat 80 procent gecontroleerd kan worden op een snelle en efficiënte manier.

Aanvullende controles

Naast het controleren op NATEGIS worden in veel gevallen ook aanvullende controles uitgevoerd om de kwaliteit nog verder te verbeteren, maar ook om de consument beter te beschermen bij het doen van aanbiedingen.

Naast het controleren op NATEGIS, kan CDDN ook controles uitvoeren op:

 1. Is de persoon verhuisd?
 2. Is de persoon overleden?
 3. Is de persoon geregistreerd in het PEP of Sanctielijsten register?
 4. Is de persoon insolvent / onder curatele?
 5. Is de persoon 18 jaar of ouder?
 6. Klopt het IBAN nummer bij de persoon?