Verrijking van data met telefoonnummers stopt door wetswijziging telecommunicatiewet

Wie vanaf 1 april rekent op verrijking van klantdata met telefoonnummers komt met CDDN bedrogen uit. Het is namelijk onder de gewijzigde telecommunicatiewet vanaf die datum verboden deze gegevens te verstrekken of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, specifieke aanvraag van de bezitter van het telefoonnummer. En daar stopt de impact niet. Ook voor andere vormen van contact met (potentiële) klanten zijn de wijzigingen groot. 

 

1 april, echt waar

Hij zat er al een tijdje aan te komen, de wetswijziging telecommunicatiewet (Europese ePrivacy Verordening) wordt per 1 april dan toch echt van kracht. Overigens geldt een overgangsperiode van 3 maanden vanaf 1 april. Dat betekent de facto dat per 1 juli 2021 gehandhaafd zal worden op naleving. Hoewel de datum van 1 april aanleiding geeft anders te vermoeden, het is geen grap. En ja, die wetswijziging heeft een behoorlijke impact. Waar wij als CDDN voorheen data van (potentiële) klanten voor onze klanten nog verrijkten met (bijvoorbeeld) telefoonnummers, doen we dat per 1 april dus niet meer. Maar de wijziging heeft meer gevolgen voor de manier waarop organisaties contact mogen maken met hun huidige en potentiële klanten. Voor wie door de bomen het bos even niet meer ziet, hieronder een zo kort mogelijke uiteenzetting. 

 

Communicatie met (potentiële) klanten aan banden

De wijziging heeft, zoals gezegd, dus onder andere invloed op de manier waarop bedrijven mogen communiceren met (potentiële) klanten. In die manieren van communiceren kun je een onderscheid maken tussen verschillende methoden: via geadresseerde mail, telefoon (spraak), fax, tekst (e-mail of sms) of ongeadresseerde mail. Als we de fax even buiten beschouwing laten, want laten we reëel zijn, welke consument heeft zo’n ding nu nog in huis, blijft er een aantal opties open.

 

(soft) Opt-in voor zowel sms, e-mail als telefoon (spraak)
Inderdaad, er komt een opt-in voor contact via sms, e-mail en telefoon. Sterker nog, voor klanten geldt een soft opt-in voor deze vormen van contact. Concreet: je mag klanten via deze manieren van contact alleen benaderen wanneer het gaat om diensten en producten die gelijksoortig zijn aan wat je hen al levert. Tegelijkertijd moeten deze dan wel een opt-out bevatten. 

 

Ten eerste betekent dit dat de consument zélf en op eigen initiatief voor iedere afzonderlijke communicatie moet vragen om contact, zowel via sms, mail, als telefoon. Dat verzoek kan bijvoorbeeld via een (web)formulier of antwoordkaart gedaan worden door de consument. De wijziging betekent bovendien dat het verzoek om contact vanuit de klant voldoende duidelijk moet zijn. In zo’n verzoek moet bijvoorbeeld op z’n minst de naam van het bedrijf of de organisatie en het onderwerp van gesprek staan. Er mag namelijk geen twijfel over kunnen bestaan dat de klant specifiek om dat contact gevraagd heeft.

 

Geadresseerde mail blijft vooralsnog gebaseerd op opt-out. Daarin verandert op dit moment nog niets. 

 

Nut en noodzaak

Zoals met alles geldt ook hier dat er uiteraard voor- en tegenstanders zullen zijn van deze wetswijziging. Vanuit de optiek van de klant is het goed dat, na een wildgroei van ongevraagde (veelal telefonische) contactmomenten vanuit outbound callcenters, er nu eindelijk paal en perk wordt gesteld aan deze (vaak) agressieve vorm van telefonische verkoop. Ook hier geldt helaas dat de goeden onder de slechten moeten lijden. 

 

Wil je meer weten? Toch nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met CDDN via 088-8357000, of stuur een bericht naar info@ccdn.nl.