Voorkom privacyfouten door de optimalisatie van dataprocessen

Het is het begin van het nieuwe jaar, met nieuwe kansen en goede voornemens. Een goed moment om je database op te schonen en te optimaliseren volgens de AVG richtlijnen. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat er nog steeds forse privacyfouten worden gemaakt en dat maar 31% van de Nederlandse bedrijven AVG-proof is. Zeven op de 10 bedrijven begeven zich dus op glad ijs. En dat is gevaarlijk.

Recent ging het UWV in de fout. Vijftienduizend medewerkers hadden daar vrij toegang tot de persoonsgegevens van miljoenen (oud-)klanten. Zij konden persoonlijke informatie inzien ook al hadden zij daar geen reden toe. Dit was het gevolg van het niet toewijzen van specifieke rechten aan gebruikers, het niet verwijderen van oude accounts en een verouderd IT-systeem. Slordig datamanagement en het niet naleven van de AVG regels heeft ernstige gevolgen zoals hoge boetes en onherstelbare schade aan aan de betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie. 

Optimaliseren van dataprocessen

Een schoon en betrouwbaar klantenbestand voorkomt onnodige fouten, extra kosten en zorgt ervoor dat je voldoet aan de zorgplicht. Door het optimaliseren van klantdata en de bijbehorende dataprocessen wordt ervoor gezorgd dat klantdata beter wordt verzameld, behandeld en gemonitord. Daarnaast kan op een duidelijke en begrijpelijke manier inzage worden gegeven in persoonsgegevens wanneer daarnaar wordt gevraagd. 

Sterk datamanagement conform AVG

Om AVG compliant te zijn heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een checklist opgesteld om bepalen of jouw organisatie (nog steeds) aan een aantal belangrijke AVG-verplichtingen voldoet. CDDN kan je hierbij helpen. Samen met onze dataspecialisten bekijken wij of jij jouw dataprocessen goed hebt geregeld en of je ze goed beschermt. Door het optimaliseren van dataprocessen zorgt CDDN ervoor dat jouw klantenbestand zo min mogelijk handmatige handelingen nodig heeft en voldoet aan de data- en privacywetgeving AVG.

Wil je meer informatie of heb je hulp nodig bij jouw dataprocessen? Neem dan vrijblijvend contact op via +31 88 835 70 00, of stuur een bericht naar info@cddn.nl.