Weer in contact met je klant dankzij de Consumenten Basis Administratie

Helaas komt het nog regelmatig voor: verouderde adresgegevens door een verhuizing of overlijden. Post komt daardoor bij de verkeerde persoon terecht, blijft onbeantwoord of roept ongewenste herinneringen op. En dat had in veel gevallen voorkomen kunnen worden als men de beschikking had gehad over de laatste adresgegevens. Met behulp van de Consumenten Basis Administratie (CBA) zijn dit soort situaties verleden tijd. Wij vertellen je hoe dat werkt. 


Bedrijven zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om opgeslagen en te verwerken klantdata actueel en accuraat te houden. Want gebeurt dat niet, dan is er een grote kans op miscommunicatie, verspilde energie en dus ook verspilde tijd en kosten. Dankzij de CBA van CDDN heb je zelf geen omkijken meer naar het onderhouden van je klantendatabase. De CBA is namelijk een onafhankelijk platform waarop klantgegevens anoniem en beveiligd worden gevalideerd tegen databronnen die ook een relatie hebben met jouw klant. 


Altijd de laatste gegevens 

Elk contactmoment die een aangesloten organisatie met de klant heeft wordt geregistreerd, en is tevens het moment waarop de basisgegevens gevalideerd worden. Zo wordt periodiek jouw klantenbestand vergeleken met de CBA. Onder de basisgegevens vallen naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, initialen en sexe-code. Maar ook meldingen van klanten die verhuisd zijn of zijn overleden. Het betreft alleen de validatie van deze basisinformatie. Concurrentiegevoelige informatie blijft veilig binnen de eigen organisatie. Hiervoor geldt namelijk geen gerechtvaardigd belang en het is dus niet wettelijk verplicht om dit actueel te houden.


De CBA zorgt ervoor dat je real-time over de laatste contactinformatie beschikt van je klant. Daarnaast krijg je ook inzage in het laatste contactmoment, en weet je dus wanneer de gegevens voor het laatst gevalideerd zijn. Deze onderlinge kennisuitwisseling gebeurt volledig zelfstandig door slimme technologie. Er vindt tijdens dit proces geen data uitwisseling plaats (er wordt alleen een melding gemaakt dat een contact detail niet meer klopt) en daardoor is alles in lijn met de privacywetgeving. 


Zekerheid op gerichte communicatie 

Weten of je klant is verhuisd, of nog leeft, is essentieel voor gerichte communicatie op het juiste moment. Want naast het verkeerd adresseren van post bestaat ook de kans dat de inkomensklassen van wijken anders ingedeeld moeten, simpelweg omdat je bestand verouderd is met overleden en verhuisde mensen. De CBA van CDDN waarborgt gerichte communicatie waardoor jouw doelgroepen op de meest efficiënte manier benaderd kunnen worden. Dit is van belang want uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 30% van alle voorspelmodellen, risicoprofielen en doelgroepbepalingen niet op het juiste huishouden of de juiste persoon plaatsvindt. 

 

Een actueel klantenbestand is dus niet alleen belangrijk voor jouw marketing- en salesdoelstellingen, maar ook voor een hogere klanttevredenheid en minder klant irritaties. Dankzij de aansluiting op het CBA is jouw organisatie altijd verzekerd van schone, gevalideerde en up-to-date klantdata en weet je weer zeker wie je klanten zijn.  


Voor meer informatie over de Consumenten Basis Administratie of het managen en optimaliseren van uw klantdata neemt u contact op met CDDN via het contactformulier, per telefoon 088 – 8357000 of per mail via info@cddn.nl.