Zo doet u veilig zaken met PEP’s

Wanneer is iemand vatbaar voor omkoping of corruptie? Dat is moeilijk met 100% zekerheid te zeggen, maar de PEP-lijst maakt je een stuk wijzer. Dat is zeker handig als je moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Want een grondige PEP-controle is een basisvoorwaarde wanneer je wilt weten je of je veilig zaken kan doen met jouw leads en klanten. Wat is de PEP-lijst precies en hoe wordt de PEP-controle uitgevoerd? Dat lees je hieronder. 


De Nederlandse Bank heeft samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Wwft in het leven geroepen. Dit hebben zij gedaan om een integere bedrijfsvoering te kunnen bewaken en te voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld. Ondernemingen die moeten voldoen aan de Wwft zijn verplicht hun klanten aan de PEP-lijst (PEP = politically exposed person) controle te onderwerpen. De PEP-lijst, of in het Nederlands ook wel de PPP-lijst met politiek prominente personen, is een lijst van personen die door hun functie extra gevoelig zijn voor omkoping of corruptie. Dat kunnen personen zijn met een prominente politieke rol of met een prominente publieke functie.


Voor wie geldt de PEP-controle?

Met een PEP mag je gewoon zaken doen, maar als organisatie moet je wel extra waakzaam zijn en extra controles uitvoeren. Een aantal ondernemingen zijn volgens de Wwft verplicht om transacties te melden wanneer er een vermoeden is dat er zaken gedaan wordt met een PEP. Dat kan met een PEP-controle opgehelderd worden. Onder de meldingsplichtige organisaties vallen onder andere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Onder de transacties die extra waakzaamheid vereisen vallen bijvoorbeeld transacties uitgevoerd door politiek prominente personen, hun gezinsleden en ouders, en mensen die geassocieerd zijn met de betreffende persoon op persoonlijk of zakelijk vlak. 


De PEP-controle is dus van belang om te voorkomen dat je zaken doet met frauduleuze of risicovolle ondernemingen of personen. Het beste is dus om deze controle uit te voeren wanneer je van plan bent met de betreffende persoon in zee te gaan, zoals tijdens het registratieproces. Maar ook naderhand is een controle van je klantendatabase raadzaam. Het is van belang dat de controle periodiek plaatsvindt omdat de PEP-lijst continu geupdate wordt en er steeds mensen bijkomen, en afvallen. 


Wanneer extra alertheid is geboden

De meest eenvoudige manier om de PEP-controle uit te voeren is om deze te implementeren via een API achter de webservice. Hier kan CDDN je bij helpen. Bij registratie vindt er vervolgens automatisch een controle plaats waarna de klant gevalideerd wordt. De controle kan ook achteraf plaatsvinden, evenals de periodieke PEP-controle die ervoor zorgt dat je altijd up-to-date bent. Verder is er de mogelijkheid om proactief te monitoren. Dat betekent dat je een melding ontvangt wanneer er iets verandert in de gegevens van je bestaande klant. Een melding hoeft niet te betekenen dat de betrokken persoon of onderneming betrokken is bij witwaspraktijken, maar het zorgt wel voor extra waakzaamheid. 


Een PEP-controle maakt het dus mogelijk om snel ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme op te sporen. Hierna heb je voldoende informatie om te bepalen of je de transactie wil voortzetten of afbreken. De PEP-controle kan doorlopend uitgevoerd worden en eventueel worden uitgebreid met andere andere diensten van CDDN. 


Om volledig aan de Wwft te voldoen adviseert CDDN om de PEP-controle te combineren met de sanctielijst-screening, eventueel uit te breiden met de verhuisd– en overledenen controle en de insolventiecheck. Al deze checks kunnen automatisch worden uitgevoerd. Dat bespaart je kostbare tijd bij het klantacceptatieproces en monitoring. De geïntegreerde PEP-controle vergemakkelijkt bovendien het naleven van de Wwft. Het is dus van belang om goed te blijven controleren en regelmatig je klantgegevens te updaten. Zo ben je er altijd zeker van dat je veilig zaken doet. 

 

Wil je meer weten over de PEP-lijst controle of een van de andere validatiediensten van CDDN? Neem dan contact op via 088-8357000 of stuur een bericht naar info@ccdn.nl.