Jouw klantendatabase altijd moeiteloos up to date.

Formulier datalek

Heb je te maken met een datalek, dan ben je al organisatie verplicht dit te direct te melden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En sommige gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen via de gegevens zijn gelekt).

Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij jouw organisatie, zonder dit de bedoeling was.
(bron: AP)  

Wat moet je doen?

Als je een datalek hebt geconstateerd dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan het AP middels het formulier datalek. Het is verstandig om van te voren het formulier al te hebben ingezien zodat van te voren al de nodige informatie kan worden verzameld. Dit helpt om een datalek tijdig te kunnen melden. Het formulier stuur je na het invullen mailen naar info@cddn.nl

Overige acties

Bij een datalek is het belangrijk om na te gaan of je verplicht bent het datalek te melden. Maar er is meer. Kijk voor wat je moet doen bij een datalek in het stappenplan ‘Kom in actie bij een datalek’, in het dossier ‘Acties bij datalekken’ en/of bij de veelgestelde vragen over datalekken op de website van AP.